กู้เงิน ออมสิน MyMo สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ปรับเกณฑ์ใหม่ เคยกู้แล้ว กู้ได้อีก

ด่วน! กู้เงิน ธนาคารออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ใครสมัครไม่ผ่าน มาลงทะเบียนสมัครรอบนี้ โดยทาง ออมสิน ปรับหลักเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อขึ้นใหม่ เป็นกรณีพิเศษ