สินเชื่อรายย่อย SME ไม่มีสะดุด ธนาคาร TMB วงเงินสูงสุด 3ล้านบาท ผ่อนนาน 10ปี ไม่ต้องจดทะเบียน#สินเชื่อรายย่อย#sme#tmb

E-mail : kengleo@gmail.com
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

วงเงินกู้ 3 แสน ถึง 3 ล้านบาท
ประเภทเงินกู้
• เงินกู้ระยะยาว (T/L)
• เงินทุนหมุนเวียน (O/D)
ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 10 ปี
หลักฐานแสดงรายได้ยืดหยุ่นได้
แค่สามารถพิสูจน์ได้ว่าธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือและมีอยู่จริง เช่น รูปถ่ายกิจการ บิลซื้อขาย สัญญาจ้าง สมุดบันทึก ซื้อ-ขาย และหลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคาร และ อื่นๆ
หลักประกันมีหลายทางเลือก เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ตึกแถว ที่ดินเปล่า ที่ดินเพื่อการเกษตร

คุณสมบัติ
– บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย (ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล)
– มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยื่นกู้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
– อายุผู้กู้ตั้งแต่ 20 – 65 ปี (แต่รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)
– มีประวัติทางการเงินที่ดี ผ่านการตรวจสอบจากเครดิตบูโร

เอกสาร
– สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
– หลักฐานการดำเนินธุรกิจ เช่น บิล คำสั่งซื้อ หลักฐานการซื้อขาย
– หลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคาร
– สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์