จ่ายหนี้ไม่ไหว ธนาคารไหนช่วยได้ ตอนที่ 1 กสิกรไทย รุต สิทธิคนจน#สินเชื่อกสิกรไทย
#กสิกรไทย
#สินเชื่อเงินกู้ธนาคารกสิกรไทย
#สินเชื่อบ้านกสิกรไทย#สินเชื่อบัตรเครดิตกสิกรไทย#สินเชื่อรถกสิกรไทย#kbank#kplus#สินเชื่อเงินด่วนกสิกร#กู้เงินกสิกร#พักชําระหนี้กสิกร
เช็กเลย ! มาตรการพักชำระหนี้ ระยะที่ 2 ยังจ่ายหนี้ไม่ไหว แบงก์ไหนช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

ครบกำหนดพักชำระหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต แล้วยังผ่อนต่อไม่ไหว เพราะพิษ COVID-19 ลองมาดูมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 จากธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ 
แม้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยจะซาลง จนปลดล็อกกิจการต่าง ๆ ได้เกือบทั้งหมดแล้ว แต่คนจำนวนมากยังคงมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ซึ่งความช่วยเหลือส่วนหนึ่งจะสิ้นสุดมาตรการในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 เพื่อให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการผ่อนปรนอย่างน้อยตามขั้นต่ำที่กำหนดไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกหนี้ต่ออีกระยะ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในส่วนของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ทั้งการชะลอชำระหนี้ พักชำระหนี้ ในระยะที่ 2 อย่างไรบ้าง เรารวบรวมมาให้ทราบแล้ว (ข้อมูลวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเดิมอยู่ก่อนแล้ว หรือยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถติดต่อธนาคารเพื่อเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ระยะที่ 2 ได้เลย (เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคาร)
ธนาคารกสิกรไทย

ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

ลูกค้าที่ใช้บริการบัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเงินด่วน Xpress Cash ได้ลดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร

ลูกค้าสินเชื่อเงินด่วน XPress Loan และสินเชื่อรถ Kleasing สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป จะได้รับการลดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ 

ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

เงื่อนไขเข้าร่วมมาตรการ

เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ

ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

ช่องทางลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563

พิมพ์ @help ผ่าน LINE Kbank Live