กสิกรไทย อนุมัติสินเชื่อฉุกเฉิน ให้กู้ 50,000 ล่าสุด2020เพื่อแบ่งเบาภาระและช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ซึ่งธนาคารกสิกรก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ได้มีมาตรการช่วยเหลือลู กค้ า

โดยได้ออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ประสบปัญห า

ซึ่งผู้กู้สามารถยื่นกู้ได้รายละ 50,000 บาท

โดยไ ม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และมีผู้ใช้เฟซบุ๊กราย หนึ่ง ได้โพสต์บอกว่า

ยื่นสลิปเงิ นเดือน 1 เดือน (อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งเเต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกส ารเเสดงรายได้
#สินเชื่อฉุกเฉิน#สินเชื่อฉุกเฉินธนาคารกสิกรไทย
#สินเชื่อฉุกเฉิน50,000บาท
ท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

#ธนาคารกสิกรไทย#ให้กู้50000บาท